Vurdering av risiko for det biologiske mangfoldet ved innførsel og bruk av meitemark og andre virvelløse dyr som benyttes som agn ved fiske i ferskvann


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
NINA-rapport 865
Språk:
NB

Volum:
28 SIDER
Publisert:
01.06.2012 00:00:00
Forfatter:
Staverløkk, A.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori