Kasserte kjøretøy : Retningslinjer for tillatelse

Kasserte kjøretøy inneholder en rekke helse- og miljøskadelige stoffer og komponenter. SFT gir nye retningslinjer for fylkesmannens arbeid med å utstede tillatelser til virksomheter som håndterer kasserte kjøretøy. Retningslinjene inneholder også maler for søknad om utslippstillatelse og rapportering. Forskrift om kasserte kjøretøy ble vedtatt 26. juni 2002 og iverksatt fra 1. juli samme år. Den stiller strengere krav til miljøsanering av bilvrak.

Type:
Veileder
Nummer:
TA-1923
Språk:
NB

Publisert:
10.01.2003 10:31:00
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Omfang:
35 s.
ISBN:
82-7655-467-9
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema