SFTs tilsyn i 2001

SFT gjennomførte i 2001 totalt 433 kontroller i norske virksomheter. Kontrollene var i hovedsak rettet mot industrivirksomheter med utslippstillatelse fra SFT og mot produsenter, importører og omsettere av helse- og miljøskadelige kjemikalier og produkter. Resultatene fra kontrollene i 2001 ligger på samme nivå som tidligere år når det gjelder brudd på miljølovgivningen. Datamaterialet fra det risikobaserte tilsynet gir ikke et statistisk grunnlag for å si at miljøtilstanden er bedre eller verre i norsk næringsliv i 2001 i forhold til de to til tre foregående år.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-1874
Språk:
NB

Publisert:
21.10.2003 15:21:02
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
ISBN:
82-7655-212-9
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema