Jordsmonnovervåking i Norge. Pesticider 2000

Rapporten oppsummerer funn av pesticider i bekker, elver, grunnvann og nedbør i perioden 1995-2000. Det er undersøkt resipienter i ulike deler av landet. Miljøeffektene av funnene i overflatevann er vurdert. Omfanget av bruken av pesticider i en del felt er registrert. Bruk i nedbørfeltet og funn i bekkene er sett i sammenheng. Tilstanden til den enkelte resipient er presentert. Der er gjort en gjennomgang av funn av hvert pesticid i analysespekteret, deres bruk, egenskaper og gjenfinning.


Type:
Rapport
Nummer:
TA-1857
Språk:
NB

Publisert:
01.03.2002 00:00:00
Forfatter:
Gro Hege Ludvigsen, Jordforsk og Olav Lode, Planteforsk
Opphav:
Jordforsk
Omfang:
114 s.
Sted:
Ås

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema