Veiledning til forskrift om lokal luftkvalitet

Forskrift om lokal luftforurensning skal fremme menneskers helse og trivsel og beskytte vegetasjon og økosystemer ved å sette minimumskrav til kvaliteten på all utendørs luft og sikre at disse blir overholdt. Veiledningen vil være til hjelp for saksbehandlere i kommunene og hos anleggseiere. Den er bygd opp rundt spørsmål som det er trolig at berørte parter vil stille angående forskriftens innhold og bestemmelser. Det er laget et stikkordsregister og en definisjonsliste som kan anvendes som en alternativ inngang til problemstillingene.

Type:
Veileder
Nummer:
TA-1940
Språk:
NB

Publisert:
27.02.2003 14:53:00
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema