Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr

Veilederen er utgått og erstattet av ny veileder: M-258 | 2014.


Type:
Veileder
Nummer:
TA-2001
Språk:
NB

Publisert:
16.01.2004 12:52:00
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Omfang:
52 s.
ISBN:
82-7655-223-4
Sted:
Oslo

Tema