Tiltaksanalyse for NOx. Utredning av mulige NOx-reduserende tiltak innenfor energianleggene på sokkelen, innenlands skipsfart og fastlandsindustrien

I denne analysen er det sett på mulige NOx-reduserende tiltak innenfor energianleggene på sokkelen, innenlands skipsfart og fastlandsindustrien. I analysen er det identifisert et teknisk potensial for reduksjon av NOx utslipp for de tre nevnte sektorer, og kostnader er beregnet for tiltak innen hver sektor.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-2155
Språk:
NB

Publisert:
09.06.2006 13:01:51
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Omfang:
53 s.
ISBN:
82-7655-281-1
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema