Tilstandsklasser for forurenset grunn

Tilstandsklassene gir et uttrykk for grunnens innhold av miljøgifter. Tilstandsklassene brukes for å sette grenser for hvilke nivåer som kan aksepteres av miljøgifter i jord ved ulik arealbruk. De er utarbeidet for å gjøre det lettere for forurensningsmyndigheten å foreta vurderinger og treffe beslutninger i saker som omhandler forurenset grunn.

Type:
Veileder
Nummer:
TA-2553
Språk:
NB

Publisert:
09.04.2010 13:27:00
Forfatter:
Hansen, Hans Jørund, Danielsberg, Anne
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Omfang:
30 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema