Ulovlige avfallsplasser: Veiledning til kommunene

Myndighetene stiller strenge krav til behandling av avfall. Kostnadene knyttet til transport, lagring og behandling av avfall har økt. For enkelte aktører gir det stor økonomisk gevinst å kvitte seg med avfallet på ulovlig vis
SFT mener det må gjøres en innsats i å hindre nyetableringer av ulovlige lagerplasser. Vi må også ha effektive tiltak for å rydde opp i eksisterende forhold. Dette er bakgrunnen for at SFT nå gir ut en ny veiledning om ulovlige avfallsplasser til kommunene, som er forurensningsmyndighet i disse sakene.


Type:
Veileder
Nummer:
TA-2382
Språk:
NB

Publisert:
02.03.2010 00:00:00
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Omfang:
30 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema