Jordforurensning i barnehager og på lekeplasser.Veileder for utføring av tiltak i eksisterende barnehager. Fjerning av jordforurensning og impregnert trevirke

Miljøverndepartementet igangsatte i 2006 ¿Handlingsplan for opprydding av forurenset jord i barnehager og på lekeplasser¿. Handlingsplanens første fase innebærer kartlegging av jordkvalitet i alle barnehager i de 10 største byene i Norge samt 5 større industristeder. Kartleggingen følges opp med nødvendige tiltak som skal være gjennomført innen høsten 2010
Veilederen er ment som et hjelpemiddel for de som skal fjerne CCA-impregnerte stokker og gjennomføre tiltak i forbindelse med forurenset jord i barnehager og på lekeplasser. Veilederen gir tips til hvordan tiltaksområder kan avgrenses og hvilke tiltak som er mulige å benytte. I tillegg gir veilederen tips til kriterier ved valg av utførende entreprenør og hvordan informasjon til barnehager og foresatte kan utformes.

Type:
Veileder
Nummer:
TA-2567
Språk:
NB

Publisert:
20.11.2009 13:41:00
Forfatter:
Halaas, Ellen T.
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Omfang:
58 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema