Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Kommunenes rolle

Kommunen er forurensningsmyndighet etter forskriften. Kommunen skal samordne behandlingen av saker etter forskriften med behandlingen av saker etter plan- og bygningsloven. Utdatert og erstattet av TA-2942/2012.


Type:
Faktaark
Nummer:
TA-2549
Språk:
NB

Publisert:
04.11.2009 00:00:00
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Omfang:
2 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema