Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider er tiltakshavers ansvar

Tiltakshaver plikter å vurdere og eventuelt undersøke om det er forurenset grunn i området. Hvis grunnen er forurenset skal tiltakshaver utarbeide tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før tiltaket kan gjennomføres. Utdatert og erstattet av TA-2943/2012.


Type:
Faktaark
Nummer:
TA-2561
Språk:
NB

Publisert:
04.11.2009 00:00:00
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Omfang:
2 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema