Forurensingsforskriften kapittel 2, opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Veileder til forskriften

Denne veilederen gir praktisk informasjon til utvalgte paragrafer i forskriften. Den omhandler ikke undersøkelser av forurenset grunn eller tilsvarende. Utdatert og erstattet av TA_2913/2012


Type:
Veileder
Nummer:
TA-2691
Språk:
NB

Publisert:
03.08.2010 00:00:00
Forfatter:
Hansen, Hans Jørund
Opphav:
Klima- og forurensningsdirektoratet
Omfang:
12 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema