Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av fluorerte klimagasser. En rapport fra Klimakur 2020 Klima- og forurensningsdirektoratet

Rapporten gjennomgår ulike tiltak og virkemidler som kan redusere de norske utslippene av fluorerte klimagasser. Rapporten er utarbeidet som en del av oppdraget til etatsgruppen Klimakur 2020, som overleverte en tiltaks- og virkemiddelanalyse til regjeringen i februar 2010.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-2597
Språk:
NB

Publisert:
13.04.2010 14:42:00
Forfatter:
Ramberg, Simen Helgesen
Opphav:
Klima- og forurensningsdirektoratet
Omfang:
33 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema