Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser fra norsk industri. En rapport fra Klimakur 2020 arbeidsgruppe på industri i Klima- og forurensningsdirektoratet

Rapporten gjennomgår ulike tiltak og virkemidler som kan redusere utslippene av klimagasser fra norsk industri. Rapporten er utarbeidet som en del av oppdraget til etatsgruppen Klimakur 2020, som overleverte en tiltaks- og virkemiddelanalyse til regjeringen i februar 2010.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-2594
Språk:
NB

Publisert:
13.04.2010 14:14:00
Forfatter:
Økstad, Elin, Bingh, Lars Petter, Christensen, Bjørn A., Sørmo, Gunn, Strøm, Benedikte, Hallenstvedt, Nina, Grjotheim, Kaya
Opphav:
Klima- og forurensningsdirektoratet
Omfang:
122 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema