Tiltak og virkemidler for reduserte utslipp av klimagasser fra avfallssektoren. Klimarapport 2020. Sektorrapport avfall

Rapporten gjennomgår ulike tiltak og virkemidler som kan redusere utslippene av klimagasser fra norsk avfallsbehandling. Rapporten er utarbeidet som en del av oppdraget til etatsgruppen Klimakur 2020, som overleverte en tiltaks- og virkemiddelanalyse til regjeringen i februar 2010.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-2592
Språk:
NB

Publisert:
13.04.2010 13:46:00
Forfatter:
Hansen, Rita Vigdis, Haugland, Hege, Møyland, Elisabeth, Ringvold, Bernt Sigmund, Olbergsveen, Hege Rooth, Spillum, Pål, Jensen, Lise Kristin, Aa, Kari
Opphav:
Klima- og forurensningsdirektoratet
Omfang:
48 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema