Tiltak og virkemidler for reduserte utslipp av klimagasser fra jordbrukssektoren. Klimakur 2020. Sektorrapport jordbruk

Tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslipp fra norsk jordbruk
Rapporten gjennomgår ulike tiltak og virkemidler som kan redusere utslippene av klimagasser fra norsk jordbruk. Rapporten er utarbeidet som en del av oppdraget til etatsgruppen Klimakur 2020, som overleverte en tiltaks- og virkemiddelanalyse til regjeringen i februar 2010.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-2593
Språk:
NB

Publisert:
13.04.2010 13:59:00
Forfatter:
Leffertstra, Harold, Fjeldal, Per
Opphav:
Klima- og forurensningsdirektoratet
Omfang:
74 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema