Virkemidler tilpasset lokalforvaltningen. Sektorrapport Klimakur 2020

Formålet med denne rapporten er å beskrive eksisterende virkemidler som kommuner og fylkeskommuner (heretter omtalt som kommunal sektor) har til rådighet og som kan redusere utslipp av klimagasser, samt å formidle innspill fra relevante aktører om hvordan virkemiddelapparatet kan utvikles for å styrke kommunenes mulighet til å redusere utslippene ytterligere. Rapporten inneholder også en gjennomgang av barrierer knyttet til offentlig innkjøp. Materialet i denne rapporten er benyttet til innspill til Klimakur sin hovedrapport (Klimakur 2020, TA 2590/2010).

Type:
Rapport
Nummer:
TA-2598
Språk:
NB

Publisert:
29.04.2010 10:02:00
Forfatter:
Bjørhei, Mari, Økstad, Elin, Leffertstra, Harold, Gaustad, Alice, Hallenstvedt, Nina, Leiren, Merethe Dotterud
Opphav:
Klima- og forurensningsdirektoratet
Omfang:
40 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema