Kommunens rapportering etter forurensningsforskriften kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Retningslinjer

Denne veilederen er en revidert utgave av TA-2525/2009, som gir veiledning til kommunenes rapportering etter forurensningsforskriften kapittel 2.

Type:
Veileder
Nummer:
TA-2659
Språk:
NB

Publisert:
24.06.2010 10:51:00
Opphav:
Klima- og forurensningsdirektoratet
Omfang:
16 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema