Forvaltningsplan Nordsjøen Fellesmal for utredning av miljømessige konsekvenser

Foreliggende dokument utgjør del I og skal bidra til å klargjøre formålet med utredningsprogrammene og sektorutredningene, samt gi en beskrivelse av krav til innhold og format for både utredningsprogram og utredning (kapittel 1). Kapittel 2 gir en kortfattet oversikt over utredningsområdets særtrekk, miljø og ressurser. Kapittel 3 skisserer trinn i utredningsprosessen. Videre angis det hvilken metodikk som, så langt det lar seg gjøre, skal legges til grunn i sektorutredningene.


Type:
Annet
Nummer:
TA-2800
Språk:
NB

Publisert:
16.12.2011 00:00:00
Opphav:
Klif
Omfang:
37 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf