Bruk av tvangsmulkt

Tvangsmulkt har lenge vært anvendt som et effektivt virkemiddel for forurensningsmyndighetene for å oppnå gjennomføring av plikter fastsatt i eller i medhold av lov. Denne veilederen er ment som et praktisk hjelpemiddel for forurensningsmyndighetene ved utøvelsen av den myndighet de har fått tildelt. Målet er at den både skal bidra til å sikre at tvangsmulkt blir anvendt på de områder det er ønskelig og på en mest mulig likeartet og hensiktsmessig måte. Det er utarbeidet forslag til brevmaler for bruk i saksbehandlingen. Vedlagt veilederen følger et kravskjema som skal benyttes ved overføring av påløpte krav til Statens innkrevingssentral (SI). 


Type:
Veileder
Nummer:
TA-2758
Språk:
NB

Publisert:
09.02.2011 00:00:00
Opphav:
Klif

Last ned
Dokumentformat: .pdf