Kunnskap om marint søppel i Norge

Vi har i dag begrenset kunnskap om det eksakte omfanget av og kildene til marin forsøpling i Norge. Dagens kunnskapsgrunnlag er likevel godt nok til å kunne fastslå at marin forsøpling utgjør et alvorlig miljøproblem også i norske hav og kystområder. Mye av dagens kunnskap om marin forsøpling har sin opprinnelse fra strandsøppelundersøkelser, undersøkelser av sjøfuglmager, videobilder av havbunn og undersøkelse av mikroplast i Skagerrak.


Type:
Rapport
Nummer:
TA-2753
Språk:
NB

Publisert:
22.02.2011 00:00:00
Forfatter:
Pål Inge Hals (Klif), Erlend Standal (DN), Ingvild Riisberg (Klif), Erik Evjen Syvertsen (Klif), Marianne Kroglund (Klif) og Arne Bretten (DN/SNO)
Opphav:
Klima- og forurensningsdirektoratet
Omfang:
34 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema