Veileder for risikovurdering av forurenset sediment

Miljødirektoratets veileder for vurdering av miljørisiko fra forurenset sediment fokuserer på risiko for spredning av miljøgifter fra sedimentene, virkninger på human helse og virkninger på økosystemet.

Vurderingen foregår i tre trinn, der hvert trinn er mer lokalt forankret, mer arbeidskrevende og mindre konservativt enn foregående trinn. Veilederen er harmonisert med systemet for klassifisering av forurenset sediment.


Type:
Veileder
Nummer:
M-409
Språk:
NB

Publisert:
13.09.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirketoratet
Omfang:
108 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf