Klassifisering og merking i CLP

Plakat til hjelp for å klassifisere og merke stoffer og stoffblandinger ihht. CLP ((Forordning (EC) Nr. 1272/2008). Plakaten gir oversikt over hvilken fareklasse, -kategori, -piktogram og varselord som hører til hver enkelt faresetning i CLP. Plakat til nedlasting. (Plakaten er oppdatert pr. september 2016.)

Ny plakat M259-2014


Type:
Annet
Nummer:
M-259
Språk:
NB

Publisert:
25.03.2011 00:00:00
Forfatter:
Utarbeidet i Tyskland av BAuA
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
1 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema