Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger

Denne sektorrapporten omhandler energibruk i bygninger i tjenesteytende sektor og husholdninger, og er underlagsrapport til Klimakur 2020 som kom med sin hovedrapport 17.februar 2010 med tittelen ”Tiltak og virkemidler for å nå norske klimamål mot 2020”.


Type:
Rapport
Nummer:
TA-2599
Språk:
NB

Publisert:
17.03.2010 00:00:00
Forfatter:
Karen Byskov Lindberg og Ingrid H. Magnussen
Opphav:
Norges vassdrags- og energidirektorat
Omfang:
209 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tjenester og verktøy

Tema