Overvåking av klimagasser og partikler på Svalbard og Birkenes: Årsrapport 2010

Rapporten presenterer aktiviteter og måleresultater fra klimagassovervåkingen ved Zeppelin observatoriet på Svalbard for årene 2001-2010 og klimagassmålinger og klimarelevante partikkelmålinger fra Birkenes for 2010. Overvåkingsprogramet utføres av NILU – Norsk institutt for luftforskning og er finansiert av Statens forurensningstilsyn (SFT) (nå Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)) og NILU – Norsk institutt for luftforskning.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
TA-2902
Språk:
NB

Volum:
78 s.
Publisert:
04.06.2012 00:00:00
Forfatter:
C.L. Myhre, O. Hermansen, A.M. Fjæraa, C. Lunder, M. Fiebig, N. Schmidbauer, T. Krognes, K. Stebel
Opphav:
NILU – Norsk institutt for luftforskning

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori