Nedfall av tungmetaller rundt norske industrier studert ved analyse av mose: Undersøkelse 2010.

Etter oppdrag fra Klima- og Forurensningsdirektoratet er det gjennomført en undersøkelse av atmosfærisk nedfall av tungmetaller i nærområdet til 16 industribedrifter på 13 forskjellige steder i Norge. Undersøkelsen er basert på analyse av moseprøver innsamlet lokalt rundt hver enkel  bedrift sommeren 2010, og omfatter 59 elementer. I et flertall av tilfellene dreier det seg om gjentakelse av tilsvarende undersøkelser i 2000 og 2005.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
TA-2860
Språk:
NB

Volum:
69 s.
Publisert:
28.03.2012 00:00:00
Forfatter:
Eiliv Steinnes (NTNU), Hilde Thelle Uggerud og Katrine Aspmo Pfaffhuber (NILU)
Opphav:
Klif

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker