Kartlegging av ftalaten DEHP i produkter som importeres til Norge

Basert på informasjon om bruken av DEHP i EU og i verden og data på norsk import av rele-vante produktgrupper som inneholder DEHP er forbruket av DEHP i Norge i 2009 i produkter grovt anslått til 1.200-2.500 tonn DEHP. Beregningen indikerer at forbruket av DEHP i Norge er i samme størrelsesorden som i EU.
Based on information on the use of DEHP in the EU and the world and data on the Norwegian import of relevant DEHP-containing product groups, the consumption of DEHP in Norway in 2009 in mixtures and articles is roughly estimated at 1,200-2,500 tonnes DEHP. The estimate indicates that the consumption in Norway is of the same magnitude as in the EU.


Type:
Rapport
Nummer:
TA-2845
Språk:
EN

Volum:
62 s.
Publisert:
29.01.2012 00:00:00
Forfatter:
Carsten Lassen og Ulla Kristine Brandt
Opphav:
Klif

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema