Tiltakshavaren sitt ansvar

Tiltakshavaren pliktar å vurdere og eventuelt undersøkje om det er forureina grunn i området. Dersom grunnen er forureina, skal tiltakshavaren utarbeide ein tiltaksplan som skal godkjennast av kommunen før tiltaket kan gjennomførast.


Type:
Faktaark
Nummer:
TA-2973
Språk:
NN

Volum:
2 s.
Publisert:
02.10.2012 00:00:00
Opphav:
Klif

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema