Økt utnyttelse av ressursene i våtorganisk avfall

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har fått et oppdrag fra Miljøverndepartementet om å utarbeide innspill til departementets arbeid med en kommende melding til Stortinget om avfallspolitikken. Denne rapporten er en del av det faglige underlaget for Klif sitt innspill til Miljøverndepartementet om økt utnyttelse av våtorganisk avfall. Den faglige utredning omfatter ulike typer våtorganisk avfall og inkluderer en utredning av mengdepotensiale for økt utnyttelse av ressursene i dette avfallet, sammenstilling av miljøeffekter over livsløpet, beskrivelse av mulige tiltak, beregninger av samfunnsøkonomiske effekter og en analyse av mulige virkemidler for økt ressursutnyttelse.


Type:
Rapport
Nummer:
TA-2957
Språk:
NB

Publisert:
19.09.2012 00:00:00
Forfatter:
Jarle Marthinsen
Opphav:
Klif
Omfang:
110 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema