Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven

Hensikten med veilederen er å gi Fylkesmannen og Klif et bedre verktøy for å regulere luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven § 11. Vi håper veilederen vil være nyttig for virksomheter som har luktutslipp, både i deres arbeid med å begrense sine utslipp og for å forebygge konflikter med naboer. Vi forventer at veilederen vil bidra til at det stilles mer enhetlige og etterprøvbare vilkår for virksomheter som har utslipp av lukt, og at dette vil bidra til mindre luktproblemer. Veilederen er langt på veg utformet som anbefalinger med begrunnelser. Vi gir konkrete forslag til hvordan vilkår kan formuleres i tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Vedleggene i veilederen gir mer detaljerte og utfyllende beskrivelser


Type:
Veileder
Nummer:
TA-3019
Språk:
NB

Volum:
70 s.
Publisert:
20.02.2013 00:00:00
Opphav:
Klif

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema