Deklarasjonssystemet for farlig avfall - årsrapport 2012

Rapporten oppsummerer nøkkeltall og erfaringer fra driften i 2012. I tillegg gir rapporten oversikt over innsamlede mengder farlig avfall totalt for hele landet, samt innsamlede mengder fordelt på hvert enkelt fylke.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
TA-3044
Språk:
NB

Publisert:
24.06.2013 00:00:00
Omfang:
18 s
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema