Nasjonale forskrifter

På denne siden finner du en oversikt over nasjonale forskrifter om genmodifiserte organismer. Det er lenket til forskriftene i margen til høyre.

Forskrift om konsekvensutredning etter genteknologiloven fra 2005 avløser forskriften fra 1993 og gjennomfører EUs Direktiv 2001/18.

Forskrift om forbud mot omsetning i Norge av bestemte genmodifiserte produkter. Begrunnelsen for de norske forbudene mot omsetning av EU-godkjente GMO ligger lenket i margen til høyre.

Forskrift om merking, transport, import og eksport av GMO.

Generell forskrift for produksjon og omsetning m.v av næringsmidler og forskrift om merking mv av næringsmidler - omfatter blant annet salg av GM-mat. Næringsmidler eller næringsmiddelingredienser som inneholder genmodifiserte organismer kreves forhåndsgodkjent av Mattilsynet.  Mattilsynet har utviklet veiledere på dette området.

Forskrift om fôrvarer og forskrift om tilsettingsstoffer til bruk i fôrvarer – omfatter bl.a. krav om godkjenning og merking av genmodifisert fôr.

Forskriftene om innesluttet bruk av genmodifiserte planter, dyr og mikroorganismer, samt forskrift om bestemte former for undervisningsvirksomhet som innebærer innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer ligger under Helsedirektoratet.

Internkontrollforskriften gjelder i henhold til § 17 i genteknologiloven. Omtale, veiledning og kommentarer til forskriften ligger på arbeidstilsynet.no.