Merking av genmodifiserte organismer

Reglene for merking fremgår av forskrift om merking, transport, import og eksport av genmodifiserte organismer.

Kravene til merking er at:

  • produkter som består av eller inneholder genmodifiserte organismer skal merkes på norsk og/eller engelsk med ordene "inneholder genmodifiserte organismer"/"inneholder (navn på organismen(e))" og/eller "contains genetically modified organisms"/"contains genetically modified (navn på organismen(e))"
  • på emballerte produkter skal merkingen stå på en etikett på hver emballasjeenhet. For andre produkter skal opplysningene fremgå av ledsagende dokument eller oppslag
  • følgende skal fremgå av etiketten eller ledsagende dokument:
  • produktets kommersielle navn
  • navn og adresse på den person innenfor EØS-området som er ansvarlig for omsetningen av produktet og hvor man kan få ytterligere opplysninger om den genmodifiserte organismen som produktet består av eller inneholder
  • For genmodifiserte organismer som er godkjent for omsetning skal i tillegg unik identifikasjonskode angis i ledsagende dokument dersom slik kode finnes. For blandinger av genmodifiserte organismer som bare brukes direkte til mat, fôr eller til videreforedling kan unik identifikasjonskode erstattes av en erklæring om at blandingen er beregnet på slik bruk, vedlagt en liste over de unike identifikasjonskodene for alle genmodifiserte organismene som er blitt brukt til å lage blandingen.