Slik søker du CITES-tillatelse

Skal du transportere eksemplarer av arter regulert under CITES over Norges grenser, må du først ha fått særskilte CITES eksport-, re-eksport- og/eller importtillatelser. Tillatelsene skal legges frem for tollmyndighetene i eksport- og importlandet.

 

Følgende bestemmelser gjelder:

  • Import til Norge av arter regulert under CITES, inkludert produkter av disse, krever en eksporttillatelse fra CITES-myndighetene i eksportlandet. Original CITES eksporttillatelse skal vises til tollmyndighetene ved utførsel fra eksportlandet og til norske tollmyndighetene ved innreise til Norge.
  • Eksport fra Norge av arter oppført på liste I og II krever alltid CITES eksporttillatelse.
  • Arter som er regulert under de strengeste betingelsene (liste I), krever i tillegg en egen, norsk importtillatelse fra Miljødirektoratet. Denne skal, sammen med eksporttillatelsen, vises til norske tollmyndigheter ved innreise til Norge.
  • Arter oppført på liste III krever bare en eksporttillatelse fra de landene som har ført opp arten på listen.

Du må ha søkt om og fått tillatelsene før du importerer/eksporterer. Du må derfor sende søknaden i god tid før inn- eller utførsel skal finne sted. Saksbehandlingstiden er beregnet til 2-3 uker om all dokumentasjon er vedlagt søknaden.

Søknad til Miljødirektoratet

Du kan søke tillatelse på to alternative måter:

Elektronisk søknad

Søk elektronisk via elektronisk søknadssenter

I søknadssenteret får du veiledning underveis slik at mest mulig av den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden kommer med.

Skriftlig skjema

Et skjema kan fylles ut og sendes per post eller e-post til:

Miljødirektoratet
Postboks 5672 Sluppen,
7485 Trondheim
E-post: post@miljodir.no

Vakttelefon

Direktoratets vakttelefon (24 timer i døgnet) for toll, mattilsyn og politi:
930 63 971 og 465 08 723

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker