Suvenirer hjem fra ferie

Her finner du en oversikt over suvenirer fra trua dyr og planter som du kan finne i land hvor du er på ferie. Du finner også informasjon om hvilke CITES-krav som gjelder hvis du ønsker å ta suveniren med hjem.

Ny forskrift for handel med trua arter ble vedtatt i statsråd 15. juni. Bestemmelsene trer i kraft 1. juli. Informasjon på disse sidene tar ikke hensyn til endringene fra 1. juli.

Les mer om den nye forskriften her.

Vær oppmerksom på at oversikten ikke er komplett, men kun viser eksempler på noen av de mest vanlige suvenirene og produktene du kan finne i utvalgte ferieland.

Afrika

Fra afrikanske land kan du som hovedregel ikke ta med elfenben og andre produkter fra afrikansk elefant som suvenir til Norge. Hvis du har en CITES-eksporttillatelse er det likevel noen unntak for elefant ved eksport til ikke-kommersielle formål. Dette gjelder:

  • Lærprodukter og elfenbensutskjæringer fra Zimbabwe
  • Jakttrofeer fra enkelte land
  • Lærprodukter fra Botswana, Namibia og Sør-Afrika
  • Hår og smykker fra Namibia

Som et alternativ til suvenirer av elefantens elfenben, kan du ofte bli tilbydd utskårne gjenstander av flodhesttann. Dette krever også en CITES-eksporttillatelse.

Skinn fra kvelerslanger, varaner og krokodiller som står oppført på Liste I, er forbudt å ta med hjem til Norge. Skinn fra tilsvarende arter som står oppført på Liste II, kan du innføre til landet hvis du har en CITES-eksporttillatelse.

Det er lov å ta med inntil fire produkter av krokodilleskinn som reisegods per person uten CITES-tillatelser.

Kenya er kjent for sine safarier. Landet har samtidig en streng beskyttelse av naturen.  Det er forbudt å samle inn koraller, og det er forbudt å eksportere produkter fra CITES-arter, deriblant fra elefant, nesehorn og havskilpadde.

I Sør-Afrika må du være forsiktig med planter som er samlet inn fra naturen. Dette gjelder spesielt en rekke sjeldne sukkulenter. Eksport av planter fra naturen i Sør-Afrika kan være forbudt etter sørafrikansk eller internasjonal lov. Eksporten er i tillegg underlagt bestemmelser om plantesunnhet. Det er generelt lov å ta med inntil 25 stilker med avskårne blomster hjem til Norge.

Hvis du har CITES-eksporttillatelse, kan du ta med produkter av elefantskinn, krokodille og flodhest fra Sør-Afrika.

Det ikke lov å ta med rå elfenbenstøttenner fra Zimbabwe, med mindre du bringer dem hjem som jaktrofé og har spesiell tillatelse.

Amerika

I Argentina kan du ofte bli tilbydd suvenirer av krokodilleskinn. Du kan ta med inntil fire produkter av krokodilleskinn per person som reisegods. Innførsel ut over dette krever en eksporttillatelse. Som personlig reisegods er det også lov å innføre inntil tre regnpinner av kaktus per person fra Argentina uten CITES-tillatelser.

Fra Grønland er det forbudt å ta med suvenirer av havørn, jaktfalk, spermhval, grønlandshval, finnhval og pukkelhval. Hvis du har en CITES-eksporttillatelse, kan du ta med produkter av hvithval og vågehval til Norge. Tillatelsen kan du få hos de fleste suvenirbutikker og hoteller på Grønland. Du trenger ikke CITES-tillatelse for å ta med produkter av reinsdyr, moskus og sel, inkludert hvalross.

I Karibia er svart korall blitt overutnyttet i forbindelse med smykkeproduksjon. Dette har medført et forbud mot import i flere land. Innførsel av svart korall til Norge krever en CITES-eksporttillatelse fra eksportlandet. Det er ikke lov å ta med havskilpaddeskall og produkter av havskilpadder til Norge.

Du må ha en CITES-eksporttillatelse ved innførsel av kjempekonkylier og dronningkonkylier fra Karibia. For personlig reisegods er det imidlertid to unntak: Det er lov å ta med inntil tre tomme dronningkonkylier per person til Norge uten CITES-tillatelser. Det er også lov til å ta med inntil tre tomme kjempemuslinger per person, så fremt det ikke overstiger tre kilo totalt.

Fra Mexico er det forbudt å eksportere fugler og mange arter av vill kaktus. Eksport av flere arter av fugleedderkopper fra landet krever en CITES-eksporttillatelse. I Mexico er det mulig å kjøpe diverse produkter framstilt av havskilpadder, men disse er ikke lov å ta med hjem til Norge.

Til og fra USA er det forbudt å importere og eksportere fjær fra ville fugler og produkter av havpattedyr. Hvis du skal ta med produkter fremstilt av alligatorskinn til Norge, må du ha en CITES-eksporttillatelse. Det er imidlertid lov å ta med inntil fire produkter som reisegods per person uten CITES-tillatelser.

Asia

I Indonesia, Kina, Filippinene, Malaysia, Thailand og Vietnam kan du ofte bli tilbydd produkter av elfenben og havskillpaddeskall. Det er forbudt å ta disse med hjem til Norge. Hvis du har en CITES-tillatelse kan du i noen tilfeller ta med hjem produkter av slange- og krokodilleskinn og dekorasjoner av koraller.

Det kan være krav om CITES-tillatelse for utstoppede fugler og fjær. Du kan også bli tilbydd utstoppede kobraer i kamp med desmerdyr og kobra i sprit. For å ta med disse suvenirene hjem må du ha en CITES-tillatelse.

Tradisjonell orientalsk medisin kan inneholde produkter fra utrydningstruede dyr og planter, deriblant neshorn og tiger. Slike produkter kan derfor ikke tas med hjem til Norge uten en CITES-eksporttillatelse. Skinnprodukter fra kvelerslange og kobra krever at du har en CITES-eksporttillatelse.

Innsamling av koraller på stranden kan være forbudt. Du må ha en CITES-tillatelse for å ta koraller med hjem til Norge. Hver person kan likevel ta med seg mindre biter av døde koraller på inntil et halvt kilo som reisegods uten CITES-tillatelse.

Som reisegods er det lov å ta med inntil fire produkter av krokodilleskinn og inntil fire tørkede sjøhester per person.

Europa og middelhavsområdet

Delikatessen rogn fra stør, såkalt russisk kaviar, er omfattet av CITES. Det er lov å innføre inntil 125 gram per person til Norge til eget forbruk uten en CITES-eksporttillatelse. Innførsel av større mengder krever en tillatelse fra eksportstaten. Russland har siden 2004 hatt et forbud mot eksport av russisk kaviar.

I Tyrkia, Hellas, Tunisia, Marokko og Egypt kan du se levende landskilpadder i naturen og bli tilbydd dem på markedene. Disse artene krever CITES-tillatelse eller er ulovlig å innføre til Norge. Det samme gjelder for smykker og andre gjenstander som er laget av skallet til landskilpadder.

Både levende og utstoppede havskilpadder og produkter fra disse er forbudt å ta med hjem til Norge.

Du kan også bli tilbydd levende krypdyr visse steder i disse landene. Innførsel til Norge krever tillatelse både fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. Innførsel av produkter av slange- og krypdyrskinn kan kreve at du har en CITES-tillatelse.

Pels fra store, flekkede kattedyr er totalt forbudt å innføre til Norge. Steinkoraller kan du derimot ta med om du har en CITES-tillatelse. Det er et unntak fra kravet om CITES-tillatelse for inntil et halvt kilo døde koraller per person.

India

Det er forbudt å eksportere arter fra naturen i India som er omfattet av CITES.

Oseania

Australia har et generelt forbud mot eksport av ville dyr og planter og produkter av disse. Det er imidlertid lov å utføre visse produkter fremstilt av noen arter kenguru og oppdrettskrokodiller. Det er ikke lov å eksportere levende fugler.

Vakttelefon

Direktoratets vakttelefon (24 timer i døgnet) for toll, mattilsyn og politi:
930 63 971 og 465 08 723

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker