Kalklindeskog er en av våre mest truede naturtyper. Foto: © Kim Abel/Naturarkivet.no

Kalklindeskog

Kalklindeskog omfatter tørre, grunnlendte lind-hasseldominerte skoger som opptrer i tilknytning til kalkrygger. Slike skoger er blant annet levested for flere truede sopparter. 

Kalklindeskog har en begrenset utbredelse, og er nærmest en særnorsk naturtype. Hovedforekomstene finnes omkring Oslofjorden, samt enkelte utposter ved Eikeren, Tyrifjorden og Mjøsa. De enkelte forekomstene er små og ligger spredt. Kalklindeskoger kan bli flere tusen år gamle, men lar seg vanskelig erstatte dersom de går tapt. 

Relaterte lenker