Kalksjøer er kalkrike innsjøer med høyt kalsiuminnhold. Foto: @ Kim Abel/Naturarkivet.no

Kalksjøer

Kalksjøer er innsjøer, tjern og dammer som er naturlig påvirket av kalk. De spesielle vannforholdene gjør kalksjøene til unike levesteder for flere sjeldne kalkkrevende arter, særlig kransalger.

De aller fleste kalksjøer i Norge er forholdsvis små. De hydrologiske forholdene i hver enkelt kalksjø har betydning for hvor følsom den er for påvirkninger fra menneskelige aktiviteter i nedbørfeltet, og dermed hvordan den bør forvaltes. Utvalgt naturtype kalksjøer inkluderer de mest kalkrike sjøene og som har en eller flere truede, kalkkrevende plante- eller dyrearter.

Relaterte lenker