Slåttemark. Foto: Sissel Rübberdt, Miljødirektoratet

Slåttemark

Slåttemark er arealer som blir regelmessig slått, men ikke oppdyrket, gjødslet eller tilsådd. 

Slåttemark blir slått seint i sesongen med ljå, eller tohjulstraktor med slåttekniv. De omfatter også lauveng, som er slåttemark med spredte lauvtrær, der lauvet blir høstet som fôr til dyrene. Slåttemarker er ofte veldig artsrike, med mange spesialiserte og sjeldne planter og insekter. Utvalgt naturtype slåttemark inkluderer slåttemarker med verdi A og B, og lauveng med verdi A, B og C.

Relaterte lenker