Fra merkingen av Osdalflokken 15. februar. Foto: Lars Gangås, Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet.

Følg de merkede ulvene her

Miljødirektoratet har forvaltningsmerket ulv i Hedmark, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD). GPS-posisjoner fra de merkede ulvene blir oppdatert ukentlig på denne siden. 

Følg Miljødirektoratet på Twitter for varsel om når nye kart legges ut og for andre nyheter om rovvilt. Vi bruker emneknaggen #rovvilt.

Ulvene er merket fordi KLD ønsket mer detaljert informasjon om områdebruk og vandringsmønster, særlig hos de unge ulvene. Informasjonen skal brukes til vurdering av skadepotensialet og nærgående atferd. 

Som en del av oppfølgingen blir informasjon fra senderne tilgengelig for publikum. En gang i uken publiseres kartutsnitt med GPS-posisjoner fra de merkede ulvene, med tidsforsinkelse. Det er praksis når sensitiv kartfestet informasjon om arter offentliggjøres. Basert på kunnskap om hvor lenge ulver kan oppholde seg på et sted, for eksempel ved et elgkadaver, er tidsforsinkelsen fastsatt til ti dager.

Fra og med 1. april er det nødvendig å skjerme ulvenes bevegelser innenfor reviret, for å ta hensyn til at de finner et egnet sted for å føde valper. Da vil vi ha på plass en kartløsning hvor de aktuelle revirenes leveområde vises, basert på alle posisjoner som har blitt samlet inn etter merkingen.

Når unge ulver vandrer ut av reviret etter 1. april, vil posisjonene deres bli lagt inn, så hver ulv kan følges tettere. Kartløsningen vil være tilgjengelig på Miljødirektoratets nettside.

Dataene er hentet fra Dyreposisjoner.no som er NINAs kartløsning for visning av posisjonsdata fra dyr som er radiomerket av ulike aktører.

15. - 24. mars

Kart over merkede ulvers bevegelser 15. - 24. mars. 11.04.17

8. - 17. mars

Kart over merkede ulvers bevegelser 8. - 17. mars. 03.04.17

1. - 10. mars

Kart over merkede ulvers bevegelser 1. - 10. mars. 24.03.17

22. februar - 3. mars

Kart over merkede ulvers bevegelser 22. februar - 3. mars. 17.03.17

15. - 24. februar

Kart over merkede ulvers bevegelser 15. - 24. februar. 09.03.17

8. - 17. februar

Kart over merkede ulvers bevegelser 8. - 17. februar. 01.03.17

1. - 10. februar

Kart over merkede ulvers bevegelser 1. - 10. februar. 22.02.17

25. januar - 3. februar

Kart over merkede ulvers bevegelser 25. januar – 3. februar. 16.02.17

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker