1. - 10. mars

Kart over merkede ulvers bevegelser 1. - 10. mars.

De radiomerkede ulvene i Osdal- og Slettåsrevirene opptrer fortsatt i hovedsak i samlet flokk. En valp i Slettåsflokken er ute på en lengre vandring på egen hånd.

Bevegelsene til alfahannen i Slettåsreviret gir et godt inntrykk av hvor hoveddelen av flokken har oppholdt seg i perioden. Kartetutsnittet viser Osensjøen  i kommunene Åmot og Trysil i Hedmark fylke og områdene rundt.

Som vi ser tar noen individer i flokken innimellom kortere turer på egen hånd før de går tilbake til flokken. En av valpene er på en lengre vandring vekk fra flokken sørover og vises ikke på kartet.

Bevegelsene til alfahannen i Osdalreviret gir et godt inntrykk av hvor hoveddelen av flokken har oppholdt seg i perioden. Kartutsnittet viser Storsjøen i Rendalen kommune og områdene rundt.

I Osdalreviret opptrer ulvene fortsatt i stor grad i samlet flokk, men vi ser også her at noen individer innimellom tar kortere turer på egen hånd.