15. - 24. mars

Kart over merkede ulvers bevegelser 15. - 24. mars.

Fra 1. april vil posisjoner innenfor ulvesonen og revirene skjermes for å beskytte ulvene fra forstyrrelser i yngletiden. Disse kartene er dermed de siste som publiseres her i denne omgang.

Etter påske vil Miljødirektoratet lansere en ny karttjeneste som viser posisjoner til merkede dyr som forlater revirene og ulvesonen. Den nye karttjenesten vil ha mindre forsinkelse.

I perioden 15. - 24. mars opptrer fortsatt de radiomerkede ulvene i Osdal- og Slettåsrevirene i hovedsak i samlet flokk. En valp i Slettåsflokken er ute på en lengre vandring på egen hånd.

Bevegelsene til alfahannen i Slettåsreviret gir et godt inntrykk av hvor hoveddelen av flokken har oppholdt seg i perioden. Kartetutsnittet viser områdene øst for Osensjøen i Hedmark.

Som vi ser tar noen individer i flokken innimellom kortere turer på egen hånd før de går tilbake til flokken. En av valpene er på en lengre vandring vekk fra flokken sørover og vises ikke på kartet.

Bevegelsene til alfahannen i Osdalreviret gir et godt inntrykk av hvor hoveddelen av flokken har oppholdt seg i perioden. Kartutsnittet viser Storsjøen i Rendalen kommune og områdene rundt.

En valp har i denne perioden vandret ut fra reviret og vises ikke i kartet. Den har oppholdt seg innenfor ulvesonen.