22. februar - 3. mars

Kart over merkede ulvers bevegelser 22. februar - 3. mars.

De radiomerkede ulvene i Osdal- og Slettåsrevirene opptrer fortsatt i hovedsak i samlet flokk. En valp i Slettåsflokken er ute på en lengre vandring på egen hånd.

Bevegelsene til alfahannen i Slettåsreviret gir et godt inntrykk av hvor hoveddelen av flokken har oppholdt seg i perioden. Kartetutsnittet viser Osensjøen  i kommunene Åmot og Trysil i Hedmark fylke og områdene rundt.

Som vi ser tar noen individer i flokken innimellom kortere turer på egen hånd før de går tilbake til flokken. En av valpene er på en lengre vandring vekk fra flokken i sørøst, og vises på neste kart.

Som vi ser av kartet har valpen vært en tur innom Sverige, men er tilbake i Norge i slutten av perioden. Den er i slutten av perioden godt utenfor Slettåsreviret, men innenfor ulvesonen.

Bevegelsene til alfahannen i Osdalreviret gir et godt inntrykk av hvor hoveddelen av flokken har oppholdt seg i perioden. Kartutsnittet viser Storsjøen i Rendalen kommune og områdene rundt.

I Osdalreviret opptrer ulvene fortsatt i stor grad i samlet flokk, men vi ser også her at noen individer innimellom tar kortere turer på egen hånd.