25. januar - 3. februar

Kart over merkede ulvers bevegelser 25. januar – 3. februar.

Det er ennå ikke noen tegn til at de radiomerkede ulvene fra Osdal- og Slettåsrevirene opptrer som streifdyr utenfor revirene.

Bevegelsene til alfahannen i Slettåsreviret gir et godt inntrykk av hvor hoveddelen av flokken har oppholdt seg.

Oversiktskart over alle de merkede dyrene i Slettåsreviret viser at noen ulver tidvis har beveget seg bort fra flokken. Tidligere sporinger har vist at det ikke er uvanlig at enkeltindivider tar noen egne vandringsturer og slutter seg til flokken igjen.

Bevegelsene til alfahannen i Osdalreviret gir et godt inntrykk av hvor hoveddelen av flokken har oppholdt seg.

I Osdalreviret opptrer ulvene i større grad i samlet flokk.