8. - 17. februar

Kart over merkede ulvers bevegelser 8. - 17. februar.

De radiomerkede ulvene i Osdal- og Slettåsrevirene opptrer fortsatt i hovedsak i samlet flokk. Som kartet viser er en valp Slettåsflokken ut på en lengre vandring på egen hånd.

Bevegelsene til alfahannen i Slettåsreviret gir et godt inntrykk av hvor hoveddelen av flokken har oppholdt seg i perioden. Kartetutsnittet viser Osensjøen  i kommunene Åmot og Trysil i Hedmark fylke og områdene rundt.

Som vi ser opptrer de merkede ulvene i Slettåsreviret i denne perioden i stor grad i samlet flokk, selv om noen individer innimellom tar en kortere tur på egen hånd før de går tilbake til flokken. Vi ser at en av valpene er på en lengre vandring vekk fra flokken. Denne valpen har etter denne perioden beveget seg inn i Sverige.

Bevegelsene til alfahannen i Osdalreviret gir et godt inntrykk av hvor hoveddelen av flokken har oppholdt seg i perioden. Kartutsnittet viser Storsjøen i Rendalen kommune og områdene rundt.

I Osdalreviret opptrer ulvene fortsatt i stor grad i samlet flokk. På grunn av tekniske problemer har senderen til en av årsvalpene i Osdalen sluttet å levere GPS. Den kan fortsatt peiles i terrenget via VHF.