Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye 2016

Prosessen med hovedrevisjon av bestemmelsene for regulering av fiske etter anadrom laksefisk i sjø og elv startet opp i desember i 2014, og vedtak ble fattet i god tid før fiskesesongen 2016. Relevant informasjon som berører fiskerguleringene ligger under relaterte lenker (høyre side).

Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet for fastsetting av forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag. Den siste store gjennomgangen av reguleringsbestemmelsene skjedde i 2012. Etter dette har det bare vært gjennomført mindre nødvendige justeringer i bestemmelsene for regulering av fiske. 

Prosessen for regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra sesongen 2016 er i stor grad lagt opp på samme måte som ved revisjonen i 2012.

Reguleringsprosessene involverer en rekke organisasjoner og instanser lokalt, regionalt og nasjonalt, herunder samiske interesser. Fremdriftsplan og andre relevante dokumenter finnes under relaterte lenker.  

Etter en omfattende lokal og regional prosess der grunneierlag, fiskeforeninger og andre har deltatt, har direktoratet mottatt en rekke forslag fra Fylkesmannen til endringer i fiskereglene. I høringsforslaget som ligger under relaterte lenker (høyre side), ligger reguleringene likevel fast for de fleste områder.

Fylkesmannen sender høringsforslaget til regionale og lokale interessenter i sine respektive fylker. Merknader skal sendes til Fylkesmannen i det fylket merknaden gjelder. Generelle uttalelser, og uttalelser som ikke gjelder et enkelt vassdrag eller fylke, skal sendes direkte til Miljødirektoratet.

Stig Johansson
telefon: 902 89 503

Helge Axel Dyrendal
telefon: 415 93 399

Relaterte lenker