Friluftslivsområdet på Skorpo er blant annet tilrettelagt så småbåter og kajakker kan legge til. Det er stupebrett, universelt utformet toalett, badehus, griller, bord og benker. Foto: Frithjof Fosse/BOF.

Sikring og forvaltning av friluftslivsområder

Sikring av områder for friluftsliv innebærer at det offentlige skaffer seg råderett over arealer ved erverv av eiendomsrett, eller ved avtale om varig bruksrett (servituttavtale). Miljødirektoratet forvalter statens økonomiske virkemidler til dette formålet. De statlige midlene tildeles kommuner og interkommunale friluftsråd, basert på søknader. På disse sidene finner du informasjon om hvordan midlene tildeles. Her kan du også lese om kartlegging, forvaltning og tilrettelegging av friluftslivsområder.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy