Tildekking av forurensede sedimenter i Arendal havn pågår fra november 2018. Foto: Arendal kommune.

Arendal - forurenset sjøbunn

Deler av Arendals havneområder er sterkt forurenset av særlig PAH og PCB, som følge av industri, båttrafikk og avrenning fra land. Det er tidligere ryddet opp i forurenset sjøbunn i Eydehavn-området. Nå står de bynære områdene for tur.

Kommunen har gjennomført undersøkelser og risikovurderinger i Pollen, Barbubukta og Kittelsbukt. Det er nå laget planer for opprydding i Kittelsbukt og Pollen.

Miljødirektoratet støtter den planlagte oppryddingen i disse to områdene med 11.6 millioner kroner. Kommunen har nylig fått tillatelse av fylkesmannen til å starte arbeidet.

Dekker til forurenset sjøbunn i Kittelsbukt og Pollen

Hovedtiltakene består i å dekke til ca. 34 000 og 12 600 kvadratmeter forurenset sjøbunn i henholdsvis Kittelsbukt og Pollen. Tiltakene skal være ferdige før båtsesongen 2019.

Midlene skal også benyttes til videre undersøkelser i Barbubukt, med sikte på en avklaring av behovet for eventuelle tiltak også der.

Hindrer forurensning

I 2008 ble  den kommunale havna flyttet til et nytt område i Tromøysund ved Eydehavn. Der  har det også blitt gjennomført oppryddingstiltak både i forurenset grunn og sjøbunn. Et av tiltakene var tildekking av forurensede sedimenter i Bukkevika utenfor det nye havneområdet.

De oppryddingstiltak som har vært gjort, og de nye tiltakene som nå vil bli gjennomført, vil redusere risikoen betydelig for at skips- og båttrafikk skal virvle opp og spre forurensede sedimenter i Arendals havneområder.

.

Arendal: Kittelsbukt og Barbubukt er angitt i kartet. Pollen ligger i det gulmerkete området, mellom Kittelsbukt og Barbubukt.

Relaterte lenker