Aking for alle. Foto: Kristin Westby

Aking

Aking er en allemannsrett som er tillatt i utmark. Utgangspunktet er at friluftsloven gir mulighet til å ake overalt i utmark hvor forholdene er egnet for det.

Riktignok sier friluftsloven at aking på kjelke bare er tillatt på sti og vei i utmark og overalt i fjellet. I praksis er bruk av kjelke likestilt med akebrett og derfor tillatt overalt i utmark forutsatt at det ikke volder nevneverdig skade eller ulempe for grunneier.  

Finnes det en sikker akebakke i nærmiljøet vil det være lov å ake i den. Unntaket er selvfølgelig at aking ikke må foregå innenfor privat sone rundt hus eller hytte uten eiers samtykke. Barn bør læres opp til at aking ikke må gå ut over pyntegjenstander eller prydbusker, blomsterbed og lignende innretninger. 

Lag en akebakke

Dersom det ikke finnes opparbeidede akebakker kan for eksempel foreldre, velforeninger eller lignende lage en liten akebakke i nærmiljøet. En behøver ofte ikke måke en lang bakke, det rekker ofte med noen meter. Det må alltid vurderes om det er behov for å beskytte barna mot trær, stolper/stein o.l. i aketraséen. Disse kan for eksempel pakkes inn med et mykt materiale som madrasser. Bakken må aldri krysse eller ende ut i en trafikkert vei eller gate.

Aking kan være farlig

Bruk av kjelke på vei vurderes som trafikkfarlig fordi den akende er lite synlig og kan få høy fart. Det er derfor noe vi fraråder sterkt.

Det har heldigvis blitt mer sjelden med alvorlige skader på barn under aking, men det er likevel grunn til å ta noen enkle forhåndsregler:

  • Barn på akebrett må aldri møte bil i fart.
  • Barn må bruke hjelm hvis bakken er bratt eller isete.
  • La ikke barn kjøre rattkjelker med meier av stål beregnet for bruk på vei og lignende uten at bakken er spesielt tilrettelagt for slik bruk.

Tema