Kaffebål i furuskogen. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Bålbrenning på tur

Å tenne et bål er en av allemannsrettene, selv om dette ikke følger av friluftsloven. Husk å bruke tørt virke som ikke forurenser, avfall som for eksempel impregnert eller malt/lakket tremateriale skal ikke brennes, men leveres til avfallsmottak. Slokk alltid bålet før du forlater det. 

Bålvett

Gjør deg kjent med lokale regler for bålbrenning

Tenn ikke bål dersom det er tørt på bakken

Tenn ikke bål dersom det er sterk vind

Tenn ikke bål tett inntil busker og trær

Bruk etablerte raste- og bålplasser

Unngå bålplass på bart fjell da berget kan sprekke

Voksne bør alltid være i nærheten av bålet

Slukk alltid bålet helt før du forlater det

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten kommunens tillatelse. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Kommunestyret kan gjennom lokal forskrift fravike forbudet dersom lokale forhold tilsier det.

Det er viktig å ikke skade trærne ved vedsanking. Bruk tørre kvister, døde kvister nederst på stammen på store grantrær er som regel tørre og lette å fyre med. Bjørkenever er fint til opptenning, men ta bare av det ytterste laget slik at du unngår å skade trærne.

Forbudt å brenne avfall

Trevirke som er impregnert, malt, lakkert eller satt inn med andre stoff, kan gi både skadelige gasser og skadelig aske når det blir brent. Spesielt farlig er CCA-impregnert tre som inneholder arsen-, krom- og kobberforbindelser. Asken vil inneholde blant annet arsenikk, som er svært giftig. CCA-impregnert tre er forbudt å selge til forbrukere i dag, men det fins fremdeles i bruk i for eksempel gamle terrasser.

Du må derfor unngå å brenne alt impregnert trevirke. Det kan føre til utvikling av giftige gasser og kan også være forurensende på andre måter.

Tips til opptenning av bål

  • Ildstedet bør være på en lun plass og rensket for fuktig kvist og mose.
  • Sørg for å ha rikelig med tørt opptenningsmateriale tilgjengelig, for eksempel gress, never eller flis.
  • Hugg opp fliser fra vedkabber eller brekk opp tørre, fingertykke pinner.
  • Legg 30 cm lange, kløyvde vedkabber eller stokker i en firkant på bakken, legg det tørre opptenningsmaterialet inni firkanten og større fliser og kvister rundt.
  • Tenn opp og fortsett å legge tørre pinner og fliser i kryss og tvers over flammene, men pass på så du ikke kveler den lille flammen. Legg på stadig større fliser. Når flammene har fått skikkelig tak, kan du legge større pinner og finkløyvde vedskier i kryss oppå den ytre firkanten.
  • Brent og sotet mat kan unngås hvis bålet får brenne ned til glør før stekingen begynner. Det er lurt å bruke ved som gløder lenge hvis det skal grilles på bålet, for eksempel bjørk, ask eller eik. Bål som skal brukes til koking av mat bør være bygget opp slik at kjelen kan plasseres over ilden. Egnet ved er gran, furu, bjørk eller ask.

Verneområdene kan ha særegne regler. 

Relaterte lenker